Autoren

De Schaamte-olijf Karel Johannes Ledoux

Karel Johannes Ledoux (pseudoniem voor drs. Theo Oudkerk Pool, geb. 1932 - Amsterdam).
Opleidingen Nederlands, Onderwijskunde en Leerpsychologie. Werkt als docent Nederlands en Onderwijskunde. Heeft als onafhankelijk deskundige voor drie ministers aan grote landelijke projecten vorm en inhoud gegeven, o.a. de Volwasseneneducatie - Open School. Hij is gehuwd en heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. Schrijven was / is altijd al zijn grootste passie. Van 1958 tot 2008 educatieve werken, onder meer drie taalmethoden basisschool (Wolters-Noordhoff, 1963 - 1975-1995); project Didactische Analyse; Basisboek Onderwijskunde (Thieme).
Zijn debuutroman OOM EDWARD - in MEMORIAM die in juni 2016 bij Uitgeverij Novum Publishing is verschenen, is misschien het begin van volgende intrigerende romans. Het geldt zeker voor de roman DE SCHAAMTE-OLIJF. Met veel genoegen brengt Novum Publishing dit verhaal onder ons lezerspubliek: men leest en raakt daarna gefascineerd door vele gebeurtenissen.

Publicatie:

Hoogtepunten