Als de specialist voor nieuwe auteurs verheugen wij ons op uw manuscript!
Voor een vlotte en snelle verwerking graag de volgende instructies volgen. Vraag gratis onze informatie voor auteurs aan:
 

1. Bijlagen

  • volledig manuscript
  • naam en adres
  • pseudoniem (indien gewenst)
  • telefoonnummer
  • E-mail
  • afbeeldingen (indien gewenst)
  • exposé (in het gunstigste geval)
     

2. Exposé

U kan ons ook een synopsis van 1 pagina – dus een korte, voorspellende tekst – toezenden. Dit moet de redactie een kort overzicht geven van de belangrijkste personages en conflicten. Het bevat geen dialoog of details.
 

3. Lay-out en lettertype

Voor het indienen van het manuscript is het lettertype en de lay-out nog niet belangrijk. Het manuscript moet op dit moment ook nog niet vrij van fouten zijn. Pas na een positieve beoordeling en na de ondertekening van het contract zullen onze correctoren en lectoren uw manuscript verwerken en optimaliseren.
 

4.  Indiening

Per e-mail:
in een Word- of Pdf-document naar office@novumpublishing.nl
(de volledige tekst van het manuscript aub in 1 bestand)

Per post:
Op een gegevensdrager (CD, USB-Stick, …) in een Word- of Pdf-document of uitgedrukt naar:
Nederlands: novum uitgeverij, De Cuserstraat 93, 1081 CN Amsterdam
België: Nederlandstalige manuscripten, novum uitgeverij, De Cuserstraat 93, 1081 CN Amsterdam
 

Indien u meer informatie wenst, mailen wij u graag de gratis informatie voor auteurs.