Privacybeleid

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is uiterst belangrijk voor ons. Wij willen u inzicht geven over de informaties die we verzamelen, wanneer en hoe we deze verwerken. We verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van wettelijke voorschriften. In dit privacybeleid informeren we u over de belangrijkste aspecten ervan.
In de loop van de verdere ontwikkeling van onze internetpagina's en de implementatie van nieuwe technologieën kunnen ook wijzigingen in ons privacybeleid plaatsvinden. Daarom raden we u aan dit privacybeleid van tijd tot tijd te lezen.

1. Naam en adres van de verantwoordelijken
De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Uitgeverij novum
De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
Tel: +31 20 8949 165
E-Mail: office@novumpublishing.nl
Website: www.novumpublishing.nl

2. Cookies
Dit cookiebeleid is gemaakt en bijgewerkt door CookieFirst.com.


3. Versleuteling SSL/TLS

Deze website gebruikt een SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http://" in "https://" en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn. Als de SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient niet door derden worden gelezen.

4. Contactmogelijkheid via de website

Persoonlijke gegevens die u elektronisch op deze website verzendt - zoals naam, e-mailadres, adres of andere persoonlijke informaties - worden door ons alleen voor het opgegeven doel gebruikt, veilig bewaard en niet bekendgemaakt aan derden. De provider verzamelt en slaat automatisch informatie op van de webserver zoals gebruikte browser, besturingssysteem, referentiepagina, IP-adres, tijdstip van toegang etc. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen zonder andere gegevensbronnen te controleren. We evalueren deze gegevens niet verder zolang er geen illegale gegevens zijn.
We hebben tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens, die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden kan iedereen zijn persoonlijke gegevens ook op alternatieve manieren, bv. per telefoon, aan ons verstrekken.

5. Commentaarfunctie

Wanneer bezoekers van de website opmerkingen of formulierinvoeringen achterlaten, worden de ingevoerde gegevens en hun IP-adressen opgeslagen. Dit is voor de beveiliging als er iemand illegale inhoud autoriseert (beledigingen, extreemlinkse of extreemrechtse propaganda, haatmailing etc.). In dit geval zijn we geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

6. Gebruik van Google Fonts

We gebruiken Google Fonts van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) op onze website. Google Fonts worden gebruikt zonder authenticatie en er worden geen cookies naar Google Fonts API verzonden. Als u een account bij Google heeft, wordt tijdens het gebruik geen van uw Google-accountgegevens verzonden naar Google. Google registreert alleen het gebruik van CSS en de gebruikte lettertypen en slaat deze gegevens veilig op. Meer informatie over deze en andere vragen is te vinden op: https://developers.google.com/fonts/faq. Welke gegevens Google verzamelt en hoe deze deze informatie gebruikt, vindt u op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

7. Google Tag Manager
Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
De Google Tag Manager is een instrument waarmee wij tracking- of statistische instrumenten en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Zij dient alleen om de via haar geïntegreerde instrumenten te beheren en uit te spelen. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.
Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van diverse hulpmiddelen op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

8. Google reCAPTCHA
Wij integreren de "reCAPTCHA"-functie om te kunnen herkennen of inzendingen (bijv. in onlineformulieren) door mensen zijn gedaan en niet door automatisch handelende machines (zogenaamde "bots"). De verwerkte gegevens kunnen bestaan uit IP-adressen, informatie over gebruikte besturingssystemen, apparaten of browsers, taalinstellingen, locatie, muisbewegingen, toetsenbordaanslagen, de tijd die op websites wordt doorgebracht, eerder bezochte websites, interacties met ReCaptcha op andere websites, mogelijk cookies, alsmede resultaten van handmatige herkenningsprocessen (bijv. het beantwoorden van gestelde vragen of het selecteren van objecten in afbeeldingen). De gegevensverwerking vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigd belang om ons online-aanbod te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde crawling en spam; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Website: https://www.google.com/recaptcha/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl;  Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated

9. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van het activeren van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende staten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte (EER) afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar gekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres, dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en verwerkt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) doordat de onderstaande link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) om de beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en https://www.google.com/analytics/terms/nl.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://marketingplatform.google.com/about/.

10. Google AdWords Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Google AdWords stelt een cookie in op uw computer als u onze website via een Google-advertentie hebt bereikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de klant van AdWords bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina. Elke klant van AdWords ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van klanten van AdWords. De informatie die is verzameld met behulp van de conversion-cookie wordt gebruikt om statistieken te genereren voor AdWords-klanten, die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Klanten van AdWords ervaren het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met Conversion Tracking. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de vereiste instelling van een cookie weigeren, bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies doorgaans uitschakelt. U kunt ook de cookies voor Conversion Tracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Het privacybeleid voor Conversion Tracking van Google is te vinden op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

11. Facebook Links

Onze pagina's bevatten links naar het externe sociale netwerk Facebook. Deze website wordt uitsluitend beheerd door Facebook Inc. (1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS). De referentie wordt in het kader van onze webstek door het logo van Facebook aangegeven.
Als deze link wordt gevolgd door een klik, worden de Facebook-plug-ins geactiveerd en maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Facebook-servers. Als u de link volgt terwijl u onze website bezoekt en u ingelogt bent op Facebook via uw persoonlijke gebruikersaccount, wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht doorgestuurd naar Facebook. Het bezoek van onze website kan door Facebook aan uw account worden toegewezen.
Deze informatie wordt verzonden naar Facebook en daar opgeslagen. Om dit te voorkomen, moet u uitloggen bij uw Facebook-account voordat u op de link klikt. De functies die zijn toegewezen aan de referenties van Facebook - in het bijzonder de overdracht van informatie en gebruikersgegevens - worden niet geactiveerd door onze website te bezoeken, maar alleen door op de overeenkomstige koppelingen te klikken.
Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens door Facebook, de lokale verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens evenals uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

12. Facebook Remarketing/Retargeting/Pixel

Onze pagina's bevatten remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook (1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS). Wanneer u onze pagina's bezoekt, maken de remarketing-tags een directe connectie tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek van onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. We kunnen deze informatie gebruiken voor de weergave van Facebook-advertenties. Wij wijzen erop dat wij als exploitant van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.
Als u geen gegevens wilt verzamelen via Custom Audience, kunt u Custom Audience hier deactiveren.

13. Newsbrief

U heeft via onze website de mogelijkheid om u op onze nieuwsbrief te abonneren. Hiervoor hebben we uw e-mail-adres en een verklaring nodig dat u akkoord gaat met het abonnement op de nieuwsbrief. Zodra u de nieuwsbrief hebt geabonneerd, sturen wij u een e-mail met een link om de registratie te bevestigen. De persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de registratie voor onze nieuwsbrief worden uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruikt. Abonnees kunnen verder per e-mail op de hoogte worden gebracht als dit voor de werking van de nieuwsbrief dienst of registratie nodig is – zoals bij wijzigingen van het nieuwsbrief aanbod of technische wijzigingen. De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de nieuwsbrief dienst worden niet overgedragen aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Voor de annulatie van de toestemming is er een passende link in elke nieuwsbrief.

14. Newsbrief Tracking

Voor het verzenden en analyseren van de e-mailings (bv. nieuwsbrieven of klanteninformatie) gebruiken we de software eyepin. De nieuwsbrieven bevatten zogenaamde tel-pixels. Een tel-pixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of het falen van online marketingcampagnes. De ingesloten pixel laat ons weten of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokken persoon. Verder wordt via het volgen van de nieuwsbrief vastgesteld welke links in de e-mail toegankelijk zijn voor de betrokkene.
Dergelijke persoonlijke gegevens, die worden verzameld via de tel-pixels in de nieuwsbrieven en het volgen van de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen en geëvalueerd om de verspreiding van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de getroffen persoon. Deze persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Betrokken personen kunnen op elk moment de afzonderlijke verklaring van toestemming intrekken of zich afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief via de double-opt-in-procedure. Na een intrekking worden geen verdere gegevens verzameld en wordt het adres op een zwarte lijst geplaatst om de uitschrijving te documenteren en verdere indieningen te voorkomen. Lees meer over eyepin op https://support.eyepin.com/hc.

15. Inzet en gebruik van YouTube

Onze website integreert YouTube-componenten. YouTube is een videosharing-website die voor video-uitgevers het gratis zetten van videoclips mogelijk maakt en voor andere gebruikers het gratis bekijken, rating en becommentariëren toelaat. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe. Daardoor zijn er zowel complete films en televisieprogramma's evenals muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelfgemaakte video's op het internetportal beschikbaar.
De maatschappij van YouTube is YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS). YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS).
Door elke oproep van afzonderlijke pagina’s van onze website waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokken persoon automatisch door de desbetreffende YouTube-component genoopt, om een presentatie van de desbetreffende YouTube-component down te loaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/intl/nl/yt/about/. Als onderdeel van dit technische proces zijn YouTube en Google op de hoogte van de specifieke vervolgpagina van onze site die door de betrokken persoon wordt bezocht.
Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube door het oproepen van een subpagina met een YouTube-video welke specifieke vervolgpagina van onze website de getroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en gekoppeld aan het individuele YouTube-account.
YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube op het moment van toegang tot onze website - dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan deze de verzending voorkomen door zich af te melden bij de YouTube-account voordat onze website wordt geopend. Het privacybeleid van YouTube, dat beschikbaar is op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/, identificeert het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie door YouTube en Google.

16. Bestelproces in de onlineshop

Alle gegevens die tijdens de uitvoering van bestellingen door de klant worden ingevoerd, worden opgeslagen. Deze omvatten:

 • Naam, voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mail-adres

Die gegevens, die absoluut noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van bestellingen, worden doorgegeven aan derde dienstverleners. Zodra de opslag van uw gegevens niet langer noodzakelijk of wettelijk vereist is, worden deze verwijderd.

17. Betalingswijze PayPal in de onlineshop

Op deze website zijn componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal vervult de functie van een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden uitgevoerd via zogenaamde PayPal-accounts, dit zijn virtuele privé- of zakelijke accounts. Bovendien heeft PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mail-adres, daarom is er geen typisch accountnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen te verrichten aan derden of om betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook de functies van trustee over en biedt kopersbeschermingsservices. De Europese maatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg).
Als de betrokkene tijdens de bestelling in onze onlineshop PayPal als betalingsoptie kiest, worden de ge0gevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.
De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mail-adres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn ook dergelijke persoonsgegevens ook nodig, die in verband staan met de betreffende bestelling.
Het doel van de verzending van de gegevens is betalingsverwerking en preventie van bedriegerij. De voor de verwerking verantwoordelijke overmaakt aan PayPal persoonsgebonden informatie met name als er een rechtmatig belang bij de overdracht is. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de voor de verwerking verantwoordelijke kunnen door PayPal aan kredietbeoordelingsbureaus worden overgedragen. Deze verzending heeft de bedoeling van identiteits- en kredietcontrole.
PayPal kan persoonlijke gegevens overmaken aan aanverwante ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voorzover dit noodzakelijk is om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens te verwerken.
De betrokkene heeft de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken. Een intrekking heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten verwerkt, gebruikt of verzonden worden voor (contractuele) betalingsverwerking.
Het toepasselijke privacybeleid van PayPal is beschikbaar op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

18. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract te vervullen, waabij de verdragspartij de betokkene is - zoals bv. met afwerkingen van handelingen die nodig zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of vergoeding - is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten.
Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting, waardoor een verwerking van persoonsgegevens nodig is, zoals voor de vervulling van de fiscale verplichtingen, baseert de verwerking op basis van art. 6 I lit. c DS-GVO.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om interessen van levensbelang van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bv. het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf wordt gekwetst en dan naam, leeftijd, verzekeringgegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partijen zouden moeten worden doorgegeven. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO.
Uiteindelijk kunnen bewerkingen gebaseerd zijn op art. 6 I lit. f DS-GVO. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingshandelingen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen vereist indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene overwegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was deze van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-GVO).

19. Rechtmatige belangen bij de verwerking

Is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op art. 6 I lit. f DS-GVO, is ons rechtmatige belang het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

20. Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren.

21. Wettelijke of contractuele bepalingen voor de beschikbaarstelling van persoonsgegevens; noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We willen u over het feit voorlichten dat het verstrekken van persoonlijke gegevens gedeeltelijk is vereist door de wet (bv. belastingwetten) of ook contractuele afspraken (bv. informatie over de aannemer).
Af en toe kan het nodig zijn bij de sluiting van het contract dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker legt aan de betrokkene uit of de verstrekking van persoonsgegevens door de wet geëist of voor de sluiting van het contract nodig is, of er een verplichting bestaat om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van niet-verstrekking.

22. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf doen wij afstand van automatische besluitvorming of profiling.

23. Rechten van de betrokken personen

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese wetgeving, om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te eisen over het verwerken van de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Als een betrokken persoon gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan deze op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

b) Recht op informatie
Iedereen die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk moment door de Europese wetgeving kostenloos informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen en een kopie van die informatie te ontvangen. Bovendien heeft de Europese wetgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of van internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen of indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de persoonlijke gegevens of de beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking
 • het bestaan van een recht op klacht bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens artikel 22, par. 1 en 4 DS-GVO en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica zoals de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene
 • Bovendien heeft de betrokkene recht op inlichting over het doorgeven van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een getroffen persoon dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan deze te allen tijde contact opnemen met een medewerker die verantwoordelijk is voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die hem/haar betreffen te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking. Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan deze op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)
Éénieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgeving verleende recht om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat de persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is en voorzover een verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokkene trekt de toestemming in op de verwerking volgens art. 6, par. 1, letter a DS-GVO of art. 9, par. 2, letter a DS-GVO en het ontbreekt een verdere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokkene tekend volgens art. 21, par. 1 DS-GVO verzet aan tegen de verwerking, en er zijn geen dwingende rechtmatige gronden voor een verwerking of de getroffen persoon trekt de verwerking volgens art. 21, par. 2 DS-GVO in.
 • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is ondeworpen.
 • De persoonlijke gegevens werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8, par. 1 DS-GVO.
 • Wanneer één van de bovenstaande redenen van toepassing is en de betrokkene de verwijdering van persoonsgegevens wenst, die zijn opgeslagen door novum publishing gmbh, kan deze op elk moment contact opnemen met een medewerker verantwoordelijk voor de verwerking.

De medewerker van novum publishing gmbh zal ervoor zorgen dat aan het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt voldaan.

Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door novum publishing gmbh en als ons bedrijf volgens art. 17, par. 1 DS-GVO verantwoordelijk is voor het verwijderen van persoonlijke gegevens, neemt novum publishing gmbh passende maatregelen - rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, ook van technische aard -, om anderen die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen, dat de betrokkene een verzoek voor het verwijderen van alle links naar dergelijke persoonsgegevens of kopieën of replicaties daarvan, tenzij de verwerking niet nodig is. De medewerker van novum publishing gmbh regelt het noodzakelijke in individuele gevallen.

e) Recht op beperking van verwerking
Éénieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht om de beperking van de verwerking te eisen door de persoon die verantwoordelijk is, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De juistheid van persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, namelijk voor een duur, die het de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonlijke gegevens na te zien.
 • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de verwijdering van persoonsgegevens en eist in plaats daarvan het beperken van het gebruik van persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonlijke gegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de invordering, uitoefening of de verdediging van zijn/haar rechten.
 • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking volgens. art. 21, par. 1 DS-GVO ingediend en het is nog niet duidelijk of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke tegenover de getroffen persoon overwegen.
 • Indien een van de bovenstaande voorwaarden is gegeven en de betrokken persoon de beperking van de persoonlijke gegevens verlangt, die zijn opgeslagen door novum publishing gmbh, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van novum publishing gmbh zal de verwerking dwingen.

f) Gegevensoverdracht
Ééieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht persoonlijke gegevens, die door de getroffen persoon aan een verantwoordelijke werden verstrekt, in een gestructureerde, gangbaar en machine-leesbaar formaat te verkrijgen.
De betrokkene heeft bovendien het recht zijn/haar gegevens aan een ander verantwoordelijke te overdragen, zonder gehinderd te worden door degene verantwoordelijke, aan wie de gegevens zijn verstrekt, voorzover de verwerking op de toestemming volgens art. 6, par. 1, letter a DS-GVO of art. 9, par. 2, letter a DS-GVO of op een contract volgens art. 6, par. 1, letter b DS-GVO berust en de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures gebeurt, voorzover de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak, die in het algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag gebeurt, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon.
Bovendien heeft de betrokkene tijdens de uitoefening van zijn/haar recht op overdraagbaarheid van bestanden volgens art. 20, par. 1 DS-GVO het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks door een verantwoordelijke aan een ander verantwoordelijke worden overgedragen, indien dit technisch mogelijk is en als dit geen invloed op de rechten en vrijheden van anderen heeft.
Voor het invorderen van het recht op draagbaarheid van bestanden kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van novum publishing gmbh.

g) Recht op bezwaar
Éénieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen toegekende recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, die op art. 6, par. 1, letter e of f DS-GVO berust. Dit geldt ook voor profiling op basis van deze bepalingen.
Novum publishing gmbh verwerkt in het geval van tegenstrijdigheid persoonsgegevens niet langer, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen bewijzen, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is voor het invorderen, de uitoefening of de verdediging van rechten.
Als novum publishing gmbh persoonsgegevens verwerkt om rechtstreeks advertenties te plaatsen, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het doel dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profiling, voorzover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct mail, zal novum publishing gmbh de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.
Daarnaast heeft de getroffen persoon het recht om redenen die voortvloeien uit zijn/haar specifieke situatie tegen de verwerking van persoonlijke gegevens bezwaar te maken, die novum publishing gmbh volgens art. 89, par. 1 DS GVO voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden volbrengt, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van openbaar belang te vervullen.
Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van novum publishing gmbh.
De betrokkene staat het verder vrij, in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht van richtlijn 2002/58/EG, om zijn/haar recht uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen waarin technische specificaties gebruikt worden.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profiling
Éénieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen toegestane recht, dat er geen beslissingen - inclusief profiling - worden genomen die uitsluitend op geautomatiseerde wijze tot stand komen, als de beslissing rechtsgevolgen voor de betrokkene heeft of deze op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft, voorzover het besluit (1) niet noodzakelijk is om een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon met aan te gaan of uit te voeren of (2) is goedgekeurd door de wetten van de Unie of de lidstaten, aan die de verantwoordelijke onderhevig is en deze wetgeving passende maatregelen bepaald om de rechten en vrijheden zoals de legitieme belangen van de betrokkene of (3) de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming geeft.
Indien de beslissing (1) voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon noodzakelijk is of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de getroffen persoon tot stand komt, neemt novum publishing gmbh passende maatregelen om de rechten en vrijheden zoals de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waartoe ten minste het recht van de verantwoordelijke behoort om integrijpen op de interventie van een persoon, op een verklaring van de eigen positie en het aanvechten van de beslissing.
Als de betrokkene rechten in samenhang met de geautomatiseerde individuele besluitvorming wil claimen, kan deze op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Éénieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.
Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wenst te doen gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
U bereikt ons:

Uitgeverij novum
De Cuserstraat 93
1081 CN Amsterdam
Tel: +31 20 8949 165
E-Mail: office@novumpublishing.nl
Website: www.novumpublishing.nl

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving voor gegevensbescherming of als uw beweringen over gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Nederland:
Autoriteit Persoonsgegevens
Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Homepage: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

In een juridisch geschil is de Duitse tekst de wettelijke basis.