Autoren

Christiaan Thierens

Al meer dan dertig jaar schrijft Christiaan Thierens boeken, maar pas nu voelt hij de behoefte om zijn ideeën ‘los te laten’ op de wereld. Hij is als adolescent met het schrijven begonnen omdat hij niet honderd procent tevreden was met de boeken die hij las. Hij heeft dus voor zichzelf geschreven en voor een klein clubje intimi die zijn teksten sterk apprecieerden. Dat hij dan toch besloten heeft om te beginnen publiceren, komt doordat hij een ‘voortijdige laatste wilsbeschikking’ wil verspreiden - een literaire, filosofische voetafdruk.
Christiaan Thierens beschouwt zichzelf enigszins cynisch als 'mogelijk de laatste wereldhervormer' van de twintigste eeuw. Hij is een 'militant individu' die de mens wil prikkelen, confronteren én vermaken met nieuwe inzichten en aparte ervaringen. Hij doet dit bij voorkeur via korte verhalen, romans, essays, traktaten en gedichten. Maar welke vormen hij ook gebruikt, ze wijzen alle in de richting van één en hetzelfde onafwendbare doel - dat alleen de lezer kan ontdekken.

Publicatie: