De schaduwen achter de schermen

De schaduwen achter de schermen

John Rider


EUR 14,90

Formaat: 135 x 215
Pagina aantal: 132
ISBN: 978-3-99064-528-4
Publicatie datum: 01.08.2019
Op zoek naar de waarheid stuiten wij dikwijls op de cultus van de geheimhouding. Dit boek kijkt achter de schermen en onthult de manier waarop een corrupte wereld wordt verborgen.
DE SCHADUWEN
ACHTER
DE SCHERMEN

John Rider

Voorwoord
In den beginne
De Merovingen
Vrij en frank
Het leger van de heer
Oranje boven
De onderwereld
Zwart geld
Weltschmerz
De gijzeling van de geest
De rock ’n roll revolutie
Een magisch universum
Alleen de waarheid
Vrijheid, blijheid
Geheimen
De pion genaamd Zion
Antarctica
De spin in het web

Voorwoord

Ufo’s: luchtfietserij? Graancirkels: vals veldwerk? Condensstrepen: klimaatbeheersing nieuwe stijl? Geheime genootschappen: oudeheren vermaak? Buitenaards contact: de nieuwe sprookjes van Grimm?
Misschien zijn de hierboven gegeven antwoorden de bevestiging van wat u al dacht… Schrijver van dit boek voelde zich net iets te vaak met een kluitje het riet ingestuurd. Dan zit er niets anders op dan een zoektocht te starten. Deels uit nieuwsgierigheid, deels uit een behoefte aan waarheid. Licht in de duisternis, zo u wilt. Want de wereld koketteert met transparantie, maar trakteert de speurder uiteindelijk op dichte deuren en hoge muren.
Geholpen door boeken, Wikipedia, internet en diverse getuigenissen van gepensioneerde insiders ontstond een verontrustend beeld. Natuurlijk, de overwinnaars schrijven de geschiedenis. De verliezers leerden een harde les. Ze werden niet meer gehoord. De overwinnaars bepalen de regels en de kaders. Nu meer dan ooit. Waarheidsvinding kan echter niet zonder de wortels van de huidige mores te onderzoeken. Wij beginnen in dit boek derhalve met een historische verkenning.
In de bagage: een open vizier en de bereidheid om nog nauwelijks ontgonnen terrein te verkennen. Dat levert een stroom van verrassende ontdekkingen op. Die worden niet gepresenteerd als feiten, maar als resultaat van een huwelijk tussen intuïtie en de wil een complexe puzzel begrijpelijk te maken. De laatste jaren leggen schoolse kennis en wetenschappelijke zekerheden het af in de strijd om een nieuwe visie op het fenomeen mens. Vastgeroeste ideeën sneuvelen, alternatieven blijken bestand tegen spot en zwartmakerij.
Erich von Daniken is opeens salonfähig, samenzweringsadepten winnen slag na slag, bankiers heten sinds enige tijd banksters en vorstenhuizen blijken krampachtige bewakers van oeroude machtsstructuren. Er is een sterke onderstroom op de wereld ontstaan, die zich verzet tegen mindcontrol, mediamanipulatie en elektronische expansie. De geheimzinnige Bilderberg-conferentie 2018 heeft zich erover gebogen…
Wat gebeurde er voor de Grote Vloed? Wie bouwden de reusachtige bouwwerken uit de oudheid? Wat zijn bloedlijnen? Welke bedreigingen komen op ons af?
Het wordt een gevaarlijke reis. Hopelijk zet uw nieuwsgierigheid uw comfortzone in de schaduw. Want wij naderen het moment dat ieder voor zich moet kiezen. Wil ik deel uitmaken van Gods machtige schepping of word ik een schakeltje in een satanisch mechaniek? Hopelijk helpt dit boek bij het ontwaken uit een beklemmende droom.

In den beginne

Nikola Tesla: Als je de geheimen van het universum wilt ontdekken, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.
Ergens aan de rand van een onmetelijke galactische oceaan tolt een klein planeetje in het rond. Vanuit de ruimte ontwaar je een blauwe speldenknop. Van dichtbij worden steeds meer prachtige details zichtbaar. Dichtbij betekent vanuit de derde dimensie. Want er zijn vele dimensies en zij herbergen alle meerdere levensvormen. De derde dimensie op aarde is geen gesloten bastion. Via stargates c.q. wormholes is interdimensionaal verkeer mogelijk. Sterker, hier ligt de sleutel tot het verklaren van de menselijke evolutie.
De mens zal echter zelf grenzen dienen te overschrijden. Het standaardverhaal: er was eens een aap die besloot mens te worden, dekt de lading niet meer. Tenminste, bloedonderzoek bracht aan het licht dat ongeveer vijftien procent van de mensheid rhesusnegatief bloed heeft en derhalve geen aap (met rhesuspositief bloed) als voorouder heeft.
Blijft natuurlijk dat 85% van de mensheid wel van chimpansees afstamt. Hebben de afstammelingen daarvan dus de piramides gebouwd en de steden hoog in de bergen? En de ondergrondse heilige plaatsen ingericht? Waar kwam de kennis vandaan waarmee antieke metropolissen gebouwd werden? Is er een ontwikkeling geweest die verborgen voor ons moest blijven, omdat kennis hierover bestaande machtsstructuren aantast?
Wij gaan een poging doen enige helderheid te verschaffen. Let wel, wij betreden vrijwel onbekend terrein. Voorbij mythe en collectief geheugen. Laten wij eerst naar de aarde zelf kijken. Een steenklomp waarop je het levenslicht ziet en waarin je na een werkzaam leven ook weer bijgezet wordt? Vergeet het maar. De aarde is een levend lichaam met een plus- en een minpool. Drijvend in een elektromagnetisch veld en - belangrijk voor de Ouden - met energiecentra waarop zij heiligdommen bouwden.
Hadden die centra alleen een functie voor de mens, die in verbinding met zijn goden wilde blijven? Nee, de goden gebruikten ze om interdimensionaal te reizen. Zo kwamen de van Orion en Sirius afkomstige pleiaden naar onze planeet. Een hoog ontwikkeld ras dat als twee druppels water op de huidige mens lijkt. Zij stichtten ooit Lemurie en Atlantis, de oudste beschavingen. In ontwikkeling is dit volk ons waarschijnlijk duizenden jaren vooruit.
Het is wel een geruststellend idee dat de pleiaden nog steeds een oogje in het zeil houden. Want de bedreigingen, zal blijken, zijn talrijk en immens. Het ondermaanse ontwikkelde zich in de loop van zijn ontwikkeling tot pleisterplaats, handelspost of machtscentrum van meer op eigenbelang uit zijnde rassen. Wat dat betreft was Star Wars niet eens zo ver bezijden de waarheid. Vele ruimtevolkeren probeerden hier vaste voet aan de grond te krijgen.
Wij beginnen met de Annunaki . ‘Gevallen Engelen’ zegt de Bijbel - die in het Tweestromenland opdoken. Het zijn de reuzen uit sprookjes die niet te vertrouwen zijn. Zij namen slaven met zich mee en toen die weigerden nog langer als gouddelver te worden misbruikt, schiepen de Annunaki de mens. Zij moeten dus over DNA hebben beschikt.
Van de planeet Draco kwamen de reptielen naar de aarde. Zonder in verhullende taal te vervallen: het gaat hier om kannibalen die van gedaante kunnen veranderen en die graag de machtskaart spelen. Wij gaan ze nog vaak tegenkomen. Een merkwaardig ras zijn de grote en kleine Grijzen. Men zegt dat ze uit de toekomst komen. Waarom niet? Kosmisch gezien is tijd een illusie en in aardse zin hanteert elk volk zijn eigen tijdrekening. Een deel van de Greys is de mens goedgezind, een deel niet.
In Rusland circuleert een boek waarin zo’n zestig buitenaardse rassen beschreven staan. Wij focussen voorlopig op de genoemde rassen en hetgeen over hen bekend is. Bekend betekent overigens niet dat de elite op aarde te koop loopt met wat zij inmiddels weet. Buitenaards houdt voor hen in: buitengesloten.
Het voorgaande helpt wel om enige grip op onze geschiedenis te krijgen. Na de Grote Vloed creëerden de Annunaki een grote beschaving in het Tweestromenland (het land tussen de Eufraat en de Tigris). Wij schrijven 6000 v. Chr. In Afrika bivakkeren de pleiaden afkomstig van de sterrenconstellatie Taurus (Stier). De spanningen tussen de twee rassen nemen toe. De Gevallen Engelen (Annunaki) worden bestookt door de pleiaden. Nieuwe vondsten wijzen op het gebruik van atoomwapens. Een deel van de Annunaki besluit naar zijn thuisplaneet Aldebaran terug te keren. Een ander deel trekt naar Egypte waar zij als langhoofden de lakens gaan uitdelen.
De goede mens Noach (over)leefde in Kanaän (het huidige Libanon). Nakomeling Jacob krijgt er twaalf zonen, die de leiding nemen over de stammen van Israël. In Egypte neemt Mozes de slaven van de farao mee naar het Beloofde Land. Toen de troepen van de farao de joden bedreigden, hielpen, zeggen sommige bronnen, de pleiaden ze over de Dode Zee.
En daar hield de hulp niet op. De muren van Jericho doemen op. Het lijkt onmogelijk dat de slecht bewapende joden dit Annunaki-bolwerk kunnen innemen. Dan verschijnen er ufo’s in de lucht. Een van de schotels zendt een helse straal richting de vesting. And the walls came tumbling down zegt een klassieke song. Ongelofelijk? Ja.
Uniek? Nee.
Als Alexander de Grote in latere eeuwen voor de muren van de Phoenische stad Tirus staat, gebeurt iets identieks. De stad valt en Alexander, de godenzoon, kan verder om tenslotte heel Egypte te veroveren. Niet alle Annunaki zijn gevlucht. Een deel is naar Rusland uitgeweken.
De God Jahweh van de Israëliërs laat niet met zich spotten. De meeste stammen aanbidden hem dan ook, maar niet alle. In het noorden van Kanaän, aan de kust, strijkt het volk van Dan neer. Zij bewijzen de stiergod (het gouden kalf) nog eer. Ook andere heidense goden worden aanbeden. Samen met de Phoeniciërs schepen zij zich in om op de wereldzeeën handel en buit te verzamelen. Zij communiceren met de Phoeniciërs in het Hebreeuws. Het gaat dus om verwante volkeren. Dat de Phoeniciërs samen met de Semieten uitstekende en vooral heroïsche zeelieden waren, is bekend.
Carthago, de grote concurrent van Rome, wordt gesticht, er wordt een reis rond Afrika volbracht, Griekenland (Mycene) wordt aangedaan, evenals Kreta (Minoïsche beschaving) en via de Etrusken wordt Italië geïnspireerd.. Sommigen zeggen: ze gingen veel verder: Zuid-Amerika en Schotland waren ook bestemmingen van deze zonen van Kaïn. Genesis 28:4: U zult het stof der aarde zijn en u zult verspreid worden naar het westen en het oosten, het noorden en het zuiden….
In 722 v. Chr. valt Samaria. De Assyriërs nemen de meeste stammen van Israël mee naar Medina in Assyrië. De verbanning duurt tot de vijfde eeuw. Dan trekken de stammen weg richting Griekenland en Turkije. Soms blijven zij hun Pleiadengod trouw, maar meestal verliezen de Israëliërs hun identiteit en gaan op Annunaki-goden vertrouwen: Baal, Zeus en Jupiter.
Jaartallen hebben weinig zin, want elk volk heeft zijn eigen tijdsindeling. En er zijn koningen die zo weinig menselijks in zich hebben, dat zij honderden jaren oud worden.
Als Kelten en Skythen trekken de op drift geraakte stammen Europa in. Nieuwe tijdperken breken aan. Ariërs aanbidden de gehoornde ram. Jezus kondigt het tijdperk van de vissen aan. De man met de kruik belichaamt Aquarius.
Enige speculatie kan wellicht wat zaken verhelderen. Het volk van Dan, ging dat uiteindelijk naar Denemarken, het land dat aan de basis stond van de Grote Volksverhuizing? (Een middeleeuwse monnik: Denemarken is de wieg der volken). Als in Europa tenslotte de geest van de Annunaki rondwaart, wat bracht dan de ommekeer? Hoe kwam Europa weer onder de invloedssfeer van de Pleiaden en het christendom? Zodat de Annunaki uiteindelijk genoegen moesten nemen met een godsdienst die in Noord-Afrika en het Midden-Oosten wordt beleden, de islam.
Voor een antwoord op die vraag moeten wij naar een volk dat de basis legde voor Europees en rooms denken, de Franken.

Misschien vind je dit ook leuk :

De schaduwen achter de schermen

Ineke Siegers

Het Coronavirus (COVID-19)

review:
*verplichte velden