Autoren

Lumen 33

Lumen 33 is het synoniem van Klaas Hansen. Geboren en getogen in Volendam. Lumen verwijst naar de factor licht of lichtsterkte . Het getal 33 duidt op de leeftijd waarop de schrijver een opmerkelijke kentering in zijn leven meemaakte. Eenmaal uitgewerkt vormde dit de aanleiding om het boek Het Basisprincipe( De Bron) te schrijven. Het wel en wee van deze gebeurtenis en alles wat daar op volgde loopt als een rode draad door het boek. Omdat het leeuwendeel draait om het objectieve vlak van het menselijke doen en laten dus datgene wat een mens drijft. Daarom ontbreekt een uitgesproken persoonlijke factor .De lezer krijgt door deze opzet volop de ruimte om het zijn eigen invulling te geven.

Publicatie: