Autoren

Maarten Hoff

Na zijn studie aan de Koninklijke Militaire Academie bouwde Maarten (M.C.) Hoff (geboren in 1938 in Semarang, Indonesië) gedurende zestig jaar aan de praktijk en de theorie van de dynamica van organisaties met de mens als absoluut middelpunt. Met een bachelor Bedrijfskunde en Economie, een doctoraal Internationale Staatkunde en een doctoraat Rechtsgeleerdheid legde hij een solide basis om tot op strategisch niveau de planning, het beleid en de uitvoering bij de overheid en het bedrijfsleven te onderzoeken. De laatste jaren legde hij de focus op de mogelijk verborgen agenda’s van het Surinaamse politieke leiderschap.
Hoff schreef een proefschrift (Militaire Misstappen van de Nederlandse Leeuw), twee boeken (Het misplaatste Oranje Boven-gevoel en Het gemengd praktijkgericht onderzoek), een monografie (Kernwapens en het volkenrecht) plus vele artikelen.
Maarten Hoff woont in Vledder.

Publicatie: