Autoren

Ernst Borse

Ernst werd geboren in een christelijk gezin in Amsterdam. Doorleefd in Joods besef, als islamiet en rooms-katholiek kreeg hij zijn huidige wedergedoopte naam. Hij vervolgde zijn energieke leven van studie en onderzoek als serieus Krishna-fan en is pas aangeland in het wetenschappelijke niemandsland van de Possibilitairians. Als eco-modernist en sinds zijn tienerjaren speciaal Levenslid van WWF, Greenpeace en vele andere groepen voor verbetering van onze leefomgeving. Met grote aandelen in particuliere windmolens heeft hij zijn ecologische voetafdruk verkleind tot die van de middeleeuwer die hij twintig jaar lang was in Archeon. Verhalen moeten voor Ernst een grote mate van natuurgetrouwheid bezitten, een morele boodschap bevatten en navolgbaar zijn. Zo wist hij de laatste tien jaar vele mensen te boeien met oerdegelijke technieken en heldere uitleg over de universele vragen van de mens.

Publicatie: