De uitgeverij 1997 tot vandaag

1 juli betekende het startschot voor de huidige novum uitgeverij. Toen besloot Ing. Wolfgang Bader zich als dienstverlener op het gebied van boek lay-out voor uitgevers zelfstandig te maken.

De stichting van deze onderneming, die de naam "zirkumflex" droeg, vond plaats in de kelder van de familie Bader. Vanaf het begin kreeg hij reeds veel steun van zijn latere vrouw Sabine. Als onderdeel van zijn werk als computer- en lay-out specialist voor de uitgever "Edition Tau" had Wolfgang Bader uitgebreide ervaring opgedaan en was al snel in staat om de gerenommeerde uitgevers van zijn kunnen te overtuigen. De aanschaf van een offsetpers filmbelichter was al snel nodig. Om aan de eisen van het kleine bedrijf te voldoen, moest het gebouw uitgebreid worden. Om meer ruimte voor de technische installaties te creëren werd het terras van het huis verbouwd.

Door de verhoging van het aantal opdrachten, moest er personeel gezocht worden. De eerste werknemer werd ingesteld. Vandaag telt het bedrijf met ongeveer 40 medewerkers tot  een van de belangrijkste werkgevers in een anders structureel zwakke regio.

Niet lang na de oprichting van "zirkumflex", veroorzaakte een verandering in de structuur van de bestellingen de eerste stap in een andere richting. Enkele particulieren verstuurden hun manuscript en hadden het verlangen dit manuscript te laten publiceren. Aangezien dit soort wensen toenam, begonnen Wolfgang en Sabine met het uitgeven van boeken. Doordat de uitgeverij klein en fijn was, kreeg de uitgeverij de naam "petit Verlag". Reeds in het voorjaar van 2000 was het mogelijk om het 1ste uitgeefprogramma voor te stellen. Vanaf dit moment groeide de “kleine uitgeverij” enorm. Apparatuur voor de boekproductie werd aangekocht, nieuwe medewerkers aangeworven en de naam van de uitgeverij werd veranderd.

De uitgeverij “novum” was geboren

Op 1 Januari 2001 kon het bedrijf met een nieuwe naam doorstarten; de uitgeverij “novum” was geboren.

Om boeken succesvol te kunnen publiceren, is er plaats nodig; plaats die in de gezinswoning niet meer aanwezig was. Dus verhuisde Wolfgang en Sabine Bader in 2002 naar een nieuwe prive-woning, om het bedrijf meer ruimte te geven. De populariteit bij de auteurs steeg enorm. Om aan de behoeften van de auteurs te voldoen, waren de structuren en het assortiment van de uitgeverij voortdurend in verandering.

Met de daaraan verbonden aanwerving van nieuwe medewerkers, was het gebouw snel weer te klein. Hierdoor werd er een 30 jaar oud huis gekocht, dat na de renovatie in 2006 de nieuwe hoofdvestiging van de uitgeverij werd. Van nu af aan, groeide de uitgeverij op een bijna onvergelijkbare wijze en werden tal van economische prijzen behaald. Vandaag kan het bedrijf als de marktleider onder de uitgevers met kostendeling door de auteurs in het Duitse taalgebied worden beschouwd.

Nog steeds is er geen einde van de groei in zicht. Na de opening van een filiaal in Sopron / Hongarije is de weg voor de internationale activiteiten geopend.

Wij zijn wereldrecord!

Het wereldrecord werd op 15 juli 2007 ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de novum uitgeverij ingesteld. Gevestigd werd dit wereldrecord in de categorie "Most people to write a story" in het "Guinnes Book of World Records" met een totaal van 797 mensen. Bij de recordpoging was het de bedoeling om met zoveel mogelijk mensen een samenhangend verhaal te schrijven. Als kader gebruikte we het verhaal van "Novi, dem kleinen Bücherwurm"! Dit verhaal werd in 10 hoofdstukken verdeeld en werd van elke de deelnemer met 1 zin voortgezet. Tussen de hoofdstukken is er een korte overgangstekst naar het volgende hoofdstuk. De handgeschreven pagina’s werden gescand, verkleind en als boek gebonden. Deze werd – voorzien van uitgebreide documentatie en bevestigingen van getuigen – naar het hoofdkwartier in Londen verzonden en na een lange en intensieve beoordeling werd het nieuwe wereldrecord opgenomen.

 

U wilt uw boek uitgeven maar
u weet niet waar te beginnen?

Wij begeleiden u op uw weg naar een succesvolle publicatie!