Brand in Zuiderstad

Brand in Zuiderstad

Walter Vandeperre


EUR 14,90

Formaat: 13.5 x 21.5 cm
Pagina aantal: 78
ISBN: 978-3-99131-292-5
Publicatie datum: 09.11.2022
In dit waargebeurde verhaal staan tips voor brandschade in geval van huur of verhuur van woningen, maar ook voor het aanstellen van een contra-expert, het aanstellen van een advocaat en het voeren van een procedure voor de rechtbank.
Hoofdstuk 1. - De brand


Telefoon

De decemberzon scheen in het rustige Nederlandse Zuiderstad die zondagnamiddag. Op het dorpsplein rustten de fietsers onder de lindebomen. De terrassen van café Het Stadhuis zaten vol.
Rob belde ons: “Het huis staat in brand.” Verbouwereerd vroeg mijn vrouw: “Welk huis?” Waarop Rob antwoordde: “Dat van jullie!” Mijn vrouw sprong in de auto en reed naar de woning die wij verhuren. De schrik sloeg haar om het hart, omdat veel van de binnenmuren en een deel van de buitenmuren uit hout bestonden.
De straat was versperd door de brandweer; die was net klaar met blussen toen mijn vrouw aankwam. Stichting Salvage was ter plaatse. Die regelt de eerste hulp voor iedereen die getroffen is door brand, water- of stormschade. De verslaggever van de lokale krant maakte foto’s, schreef een bericht en zette dit alles online.De kachel

Toen ik ’s avonds thuiskwam, lag er een briefje van mijn vrouw op tafel. Ik wachtte.
Mijn vrouw was bij thuiskomst verbazingwekkend rustig en vertelde mij wat er was gebeurd. In de serre van Jan en Mia stond een allesbrander, een kachel die met bijna alles gestookt kan worden. De metalen schoorsteen van deze kachel ging door het plafond van de woonkamer en zolder en stak uit tot boven het pannendak van de bungalow. De houten gebinten in de buurt van de schoorsteen hadden vuur gevat.Grote brand
De schade bleef beperkt. Het had veel erger kunnen zijn. Na aankomst van de brandweer werd de situatie opgeschaald naar middelbrand en kort daarna naar grote brand. Drie blusploegen en een hoogtewerker kwamen eraan te pas om het vuur te doven.
Wij vonden het spijtig dat de huurders, Jan en Mia, ons niet van de brand op de hoogte hadden gebracht. Waarom sprak Mia ter plaatse ook niet met mijn vrouw? Jan was gaan wandelen met zijn hond. Wat had hem in die mate van zijn melk gebracht?De schade-expert

De volgende dag bracht ik de verzekering per e-mail op de hoogte. Hun schade-expert organiseerde een bijeenkomst op woensdagochtend 10 uur voor alle betrokkenen.
Op woensdag had de opruimingsfirma het grootste deel van de inboedel al overgebracht naar hun loods. Zij maakten het beschadigde plafond en dak klaar om reparaties te laten uitvoeren. De expert had een zeil laten aanbrengen om het gat in het dak voorlopig te dichten.
In de woning waren zes kledingrekken op rolletjes met bovenaan een buis van twee meter. Die hingen vol met kleding die Mia maakte en verkocht. Waar bevond dit zich allemaal in normale omstandigheden?De garage

Jan was woensdag niet aanwezig. Mia leidde de schade-expert en mij rond. De binnendeur naar de garage was op slot en Mia weigerde die te openen, omdat daar het advocatenarchief met vertrouwelijke informatie aanwezig zou zijn en er helemaal geen schade zou zijn. Zij antwoordde met “neen” toen de schade-expert vroeg of er misschien schade was door de rook of de geur. Waarom deed zij de deur niet gewoon open?
Mijn grootste schrik was dat er mogelijk asbest zat in de platen van het dakbeschot. De expert zou dit laten onderzoeken door een laboratorium.Buiten

De contra-expert van de huurders was ook ter plaatse. Een contra-expert wordt ingeschakeld om de belangen van huurders of verhuurders te verdedigen, wanneer zij vinden dat de expert hun belangen onvoldoende behartigt. Waarom had Mia toen al een contra-expert ter plaatse? Die verbood mij na de rondleiding de toegang tot de woning en de tuin. Hij beweerde dat als ik zijn verbod zou overtreden, dat dan als huisvredebreuk zou gelden. Ik heb daar zes uur op straat gewacht.
Vanop straat zag ik takken van de bomen over het dak hangen. Wat een geluk dat die bomen niet in brand zijn gegaan. Andere takken kwamen tegen de houten schutting. Die had de brand kunnen verspreiden tot bij de buren.De vaststellingen

De brandweerman zei goeiedag, toen hij materiaal uit de bestelwagen haalde. Hij was daar om na te gaan of de brandweer iets zou kunnen leren naar aanleiding van deze brand.
De brandonderzoeker van de firma Tak had zijn auto naast mijn auto geparkeerd. Na vijf uur vaststellingen deelde hij mij mee, dat het pyrofoor worden van het houten dakgebinte de brand had veroorzaakt.
Om 16 uur had iedereen de plek verlaten. Jan was nog steeds niet komen opdagen. Hij was in Limburg een woning gaan bezichtigen die hij en Mia zouden kunnen huren. Hij had immers eind november medegedeeld dat zij zouden verhuizen en had mij daarvoor gevraagd om hem een verhuurdersverklaring te bezorgen. Ik had dat document met plezier ingevuld en bezorgd, omdat de verstandhouding met Jan en Mia steeds zeer goed was geweest.Mijn contra-expert

Op zaterdag gaf ik een bureau de opdracht om ook voor mij een contra-expert aan te stellen. Het was mij niet duidelijk wat die voor mij zou kunnen betekenen, maar als Jan en Mia een contra-expert hadden, dan wilde ik er ook één. Jan was tenslotte advocaat en was thuis in deze materie.
Als een expert en een contra-expert niet tot overeenstemming komen, wordt een derde expert ingeschakeld. Dit wordt ook arbitrage genoemd. Mijn contra-expert liet mij hiervoor onverwachts een akte van benoeming ondertekenen. De uitspraak van de arbitrage is bindend. Arbitrage komt zelden voor.
Een contra-expert heeft in zijn beroepsleven meer contact met een expert dan met jou. Bovendien moet hij tot een overeenkomst komen met de expert.Het dakbeschot

De woning werd gebouwd in 1992. Op platen zonder asbest staat een stempel ‘NT’, wat duidt op ‘New Technology’. Jan en ik hadden enkele maanden eerder nergens op de platen van het dakbeschot ‘NT’ gezien. Op basis van het bouwjaar zou dit er evenwel niet in mogen zitten volgens de expert.
Mijn opluchting was groot toen ik vernam dat er geen asbest in de platen zat. De schade was anders niet te overzien geweest, doordat het volledige, grote dakbeschot van de bungalow uit die platen bestond. Door de brand zouden die deeltjes zich door de woning verspreid hebben. Jan was ervan overtuigd dat er asbest in zat. Op de tekening van de woning stond dit vermeld als Menuiserite.
Het laboratorium stuurde mij een certificaat en zette het resultaat in het LAVS, het Landelijk Asbestvolgsysteem.

Misschien vind je dit ook leuk :

Brand in Zuiderstad

Thijs Willems

125 jaar bosgroei

Meer boeken van deze auteur

Brand in Zuiderstad

Walter Vandeperre

Ik denk dat ik zeker ben

review:
*verplichte velden