Mamma Mia

Mamma Mia

Caroline Dellaert


EUR 21,90

Formaat: 13,5 x 21,5
Pagina aantal: 292
ISBN: 978-3-99131-394-6
Publicatie datum: 18.01.2023
Het nieuwe moederen start vanuit een goede verbinding in jezelf van hoofd, hart en buik.De auteur Caroline Dellaert neemt jou liefdevol mee op pad om de moeder te worden die jouw kind nodig heeft en jij op elk moment in je leven kan zijn.
Inleiding

Mamma Mia,

Mamma Mia roept bij mij heel wat positieve vibes en associaties op die ik graag link aan moederschap, bewust moederschap. Waaraan dit me in de eerste plaats doet denken, is de film en de musical van Abba, die ik enkele jaren geleden bezocht met mijn dochters. De muziek golfde gewoon door mijn lichaam, we konden niet blijven stilzitten, we joelden mee: “There’s a fire within my soul”. De beleving komt nu weer helemaal terug alsof het de dag van gisteren was.
Een andere ervaring roept me terug naar Italië, waar de moeders gekend staan voor hun overheerlijke pasta’s en gerechten zoals alleen la mamma die maken kan: Mamma Mia.
De zuiderse sfeer in de smalle straatjes met temperamentvolle lui, overvolle terrasjes tot laat in de avond. Klinkende glazen, geurende borden, enthousiaste gesprekken in een taal die me onbekend is en tegelijk zoveel warmte oproept.
De woorden Mamma Mia roepen bij mij alvast ‘leven’ op. Moeders staan in het leven, te midden van al wat gebeurt. Ze omarmen hun kind en alles wat erbij hoort, de mooie én de lastige momenten. Ze geven onvoorwaardelijk en ontvangen duizendmaal terug. En om dit alles te kunnen ontvangen, zijn ze vaak wat volumineuzer en voller. Het is moeilijk om haar hoofd op stil te zetten, voortdurend in verbinding met haar kinderen. Meestal is er wel een vraag onderweg op zoek naar een antwoord.
‘Mamma’ roept Moeder Aarde op: la pacha mamma. Zij zorgt voor ons, ze draagt ons, ze voedt ons met haar energie. Meer dan ooit verdient ze nu aandacht, ze maakt immers alle leven mogelijk.
Mia is afgeleid van de naam Maria. Mijn ontzag naar Moeder Maria wil ik dan ook doorheen dit boek meenemen. Als moeder van Jezus is ze een Meester, ene die vele namen kent. In vele religies, culturen spreekt men Haar aan om te danken, om hulp te vragen, om antwoord te krijgen op ingetogen vragen, om troost.
Wie we ook zijn, in welk land we ook geboren zijn, man of vrouw, arm of rijk; elk van ons heeft een moeder. Elke moeder verdient respect, want ze heeft leven gegeven.
Leven is het mooiste wat we ooit gekregen hebben. Dankbaarheid voor dit leven is dan ook zo belangrijk. Uit eerbied voor het leven dat ik kreeg, voel ik een engagement om er iets moois van te maken en er diepe vreugde uit te halen. Ook bij het schrijven van dit boek.
Moeder zijn is één van de belangrijkste taken in je leven als vrouw. Terzelfdertijd is het beeld van de moeder zeker aan evolutie toe.
Aangezien in het universum bewustzijn continu toeneemt, worden ook kinderen met een toenemend bewustzijn geboren. Ze hebben andere waarden, willen anders behandeld worden. Bijgevolg dient de vrouw hierop voorbereid te worden en zelf het pad van bewustwording te bewandelen. Dit maakt de beleving zoveel rijker, de verbinding zoveel sterker.
Zelf neem je als moeder gewoon over van jouw moeders en grootmoeders hoe je je kind mag opvoeden.
Er zitten veel goede gewoontes in deze tradities, waarvoor ik heel veel respect heb. Tegelijk mag wat je herhaalt als moeder in vraag gesteld worden en mag externe hulp bij het grootbrengen van je kind geraadpleegd worden om je eigen visie te verruimen.

Momenteel worden cursussen gevolgd bij de vleet. Vooraleer je met de auto rijdt, neem je rijlessen. Vooraleer je een job uitoefent, leer je de knepen van het vak … En toch wordt voor dit belangrijkste engagement van je leven, ‘het moeder zijn’, weinig of geen opleiding gevolgd.
Alles wat ontvangen werd door de moeder en grootmoeders, wordt gewoon doorgegeven inclusief trauma’s, overtuigingen, ingeslikte verlangens, ondergesneeuwde kansen. Ook al lijkt je moeder perfect te zijn in jouw ogen, er zijn blinde vlekken.
Het is mijn zuivere intentie om in dit boek ‘moeders’ aan te spreken. Het zijn de moeders die van ‘nature’ zoekende zijn naar wat elk nodig heeft, die de noden voelt, die stappen zetten naar meer harmonie binnen hun gezin. In mijn praktijk merk ik nu dat het nog altijd meest de moeders zijn die de eerste stap zetten voor deze hulp. Nadien vinden vaders hun weg. Samen met hun partner of individueel.
Anderzijds zijn vrouwen van nature ‘scheppers’. Wij kunnen een kind dragen en baren. Wij kunnen een totaal nieuw idee tot leven brengen en in de wereld zetten. Wij zijn creators en we willen dit nu samen doen met de vaders, onze partners.
Nu er zich een nieuw tijdperk aandient, is het de moeder die deze ‘vernieuwingen op alle vlakken’ in haar gezin mag binnenbrengen. Zij dient de nieuwe tijdswaarden op te pikken en in de dagelijkse zorg en opvoeding te integreren. Zij ontwikkelt de veranderende eigenschappen die nodig zijn en leeft ze … Zij zal ‘het anders zijn’ van haar kind opmerken, een andere aanpak zoeken en het hierin begeleiden en ondersteunen. Zo zijn de moeders van nu ‘dé scheppers van de nieuwe wereld’. De kennis van dit boek wil ik dan ook aan alle moeders en de grootmoeders van nu opdragen.

In 1957 schreef Alice Bailey als visionair auteur in ‘Opvoeding in het nieuwe tijdperk’:
‘Een menselijk wezen zal onvermijdelijk moeten leren een mens te zijn die in staat is in de wereld van uiterlijke werkelijkheden te leven en tegelijk zichzelf te kennen als levend in een innerlijke wereld, als denkvermogen én als een ziel. Deze houding van het menselijk wezen en de taak deze toestand van het bewustzijn tot werkelijkheid te maken, is in wezen de taak van de opvoeding. Opvoeding is de taak van de beste denkers van het ras en de verantwoordelijkheid van alle regeringen, een verantwoordelijkheid die zij echter zelden erkennen.’
Zij riep toen al op om niet langer te wachten op de steun van kerk of staat om deze bewustzijnsverruiming te brengen. Het is in de opvoeding dat de zaadjes dienen geplant worden.
Het voelt als mijn taak om jou als moeder wakker te maken. Welk bewustzijn heeft de moeder, grootmoeder nodig om een kind dat geboren wordt in dit nieuwe tijdperk te begeleiden? Wat zijn de behoeften nu op deze plaats in tijd en ruimte? Zolang je geen kennis hebt van levende thema’s kan je deze ook niet toepassen. Wat je zelf niet ontvangen hebt, kan je ook niet doorgeven. Ik bied jou in dit boek oude en nieuwe kennis aan die je nodig hebt in het nieuwe paradigma alsook een stappenplan ernaartoe.
Het is ook een boek voor vrouwen zonder kinderen. Zij moederen evenveel. Onder hun vleugels vind je warmte, troost, begrip, antwoorden, goede raad … Dit is althans mijn eigen ervaring. Ik koester zelf heel veel dankbaarheid naar deze moeders.
Er zijn niet alleen biologische kinderen maar ook ‘geestelijke’ kinderen die je zorg geeft.
Het is daarom een boek voor iedereen die moedert.0.1 Moederschap in verschillende lagen

‘I’m not on a crusade to convert anyone.
I’m just tossing pebbles of awareness
into the pool of human consciousness.’

Dit boek is voor moeders die van betekenis willen zijn voor hun kind. Eerst wil ik je eraan kort herinneren dat je van betekenis kan zijn op verschillende niveaus. Een bewuste ouder kent deze verschillende levels en vult ze in.
Iedereen is ouder op fysiek vlak: voeding geven, kleertjes aandoen, pampers verversen, zorgen dat er een onderdak is, zorgen dat er inkomen is. Het lijkt allemaal heel basic, toch is dit niet in alle gezinnen even evident. Misschien was er in je gezin van herkomst weinig aandacht rond kleding of tandhygiëne, werd er weinig gekookt … Anderzijds kan in het verleden hierin een bijzondere fijnheid meegegeven zijn. Hier gaat het vooral over het ‘doen’ als ouder.
Het is ook belangrijk dat de ouder er is op emotioneel vlak. Hoe wordt in je gezin omgegaan met boosheid, met angst, met verdriet? Mag er ook vreugde zijn en wordt er gevierd als iets echt goed is gegaan? Wil je als ouder tijd en ruimte nemen om gevoelens te herbekijken? Mogen alle emoties er bij jezelf en bij je kind zijn? Of veeg je die lastige gevoelens liever met de borstel onder het tapijt? Of worden sommige emoties al generaties lang in gesloten potjes gestopt en in de kelder van het familiesysteem opgeslagen? Eens er een gezin wordt gevormd, brengt elke partner vanuit zijn of haar ouderlijk gezin die potjes mee. Ze blijven onbewust gestockeerd in een vergeten ruimte. Kinderen kunnen deze opgeslagen gevoelens weer aan de oppervlakte brengen. Elke onverwerkte emotie verdient nu liefdevolle aandacht. Elk gevoel wordt een zinvolle richtingaanwijzer en is welkom.
Een ander niveau is het mentale. Hierin zitten alle gedachten: alles wat jij je kind wil leren, alle regels die het dagdagelijkse vorm geven, alle routines. Ook alle cultuur- en religiegebonden leefregels, en schoolse structuren die deel uitmaken van je vorming behoren hiertoe. Ze leveren ons enerzijds nuttige structuren waar omheen alles is opgebouwd. Terzelfdertijd hangen hier ook vaak beperkende gedachten aan vast. Er zijn overtuigingen die niet-flexibel zijn en zich vastzetten. Er groeien vastgeroeste gewoontes.
Als kind krijg je alles met de paplepel mee, slik je alles in. En ik hoef je hierbij niet te vertellen, dat naargelang het gezin waarin je opgroeit, deze pap totaal anders smaakt.
Het laatste niveau is het spirituele niveau. Dit niveau zal de komende decennia steeds meer in belang toenemen. Hier spreken we over waarden doorgeven, fijner waarnemen, handelen vanuit authenticiteit en zoveel meer.
Het gaat hier gewoon over ‘zijn’. Het gaat over aanwezig zijn op een subtiel niveau. Het gaat over onvoorwaardelijk graag zien. Het gaat over supporteren langs de levensweg van je kind. Het gaat over geloven in je kind. Het gaat over vertrouwen in het pad dat jouw kind volgt. Spiritualiteit is gekoppeld aan het brengen van ‘waarheid’. Het is durven zeggen waar het op staat en van hieruit actie ondernemen. Het is wakker worden. Te veel mensen hebben het idee dat spiritualiteit gereserveerd is voor die mensen die op een berg gaan zitten, ’s morgens uren mediteren … Het is geen wollensokkenpraktijk.
Spiritualiteit is voor mij: jezelf neerzetten in de realiteit van elke dag, in relatie met anderen, met beide voeten op de grond. Als je dromen hebt, is het belangrijk dat het niet bij ideeën blijft maar dat je ze ook uitvoert. Als je hogere waarden nastreeft, is het essentieel dat je het iedereen toont en de anderen erin laat delen.
Tot dit laatste niveau behoort de bewustzijnsontwikkeling van de ouder.
Dit stuk is niet belangrijker dan de andere, maar vult de vorige aan en bouwt erop verder. Deze laag doordringt de andere lagen en geeft die een andere kleur, een andere trilling, een glans.
In het fysieke uit de bewustwording zich in de voeding die je tot je neemt, in wat je drinkt. Er is wel degelijk een verband tussen gedrag van kinderen en de voeding die je geeft. Ook op dit vlak is er momenteel een enorme evolutie.
Ben je je bewust van je lichaam en wat dit nodig heeft of jou vertelt? Elk van de andere lagen komt tot uiting in je fysieke lichaam. Luister goed naar de signalen die je lichaam geeft. Ben je bewust van je lichaamshouding en de beweging die je lichaam
vraagt?
Het gaat over bewustwording rond kleding, rond tuinieren …
In het emotionele maak je keuzes rond de personen waarmee je je omringt, problemen die je wilt opruimen, gevoelens die je wil kunnen hanteren.
In het mentale zorgt groeiend bewustzijn bijvoorbeeld dat je bewust selecteert welke programma’s je bekijkt, welke informatie je tot je neemt.
De invloed van jouw bewustzijn op andere lagen is eindeloos.

In dit boek dat alle niveaus omvat, wil ik jou als moeder in de 21ste eeuw helpen in dit proces van bewustwording, handvaten aanreiken die in tijden van verandering nuttig zijn.
Net zoals een ontdekkingsreiziger eerst een gebied dient te ontdekken, vooraleer het mag geëxploreerd worden of mag expanderen, is er ook op vlak van bewust ouderschap heel wat ongekend en onontgonnen potentieel aanwezig. Als terreinen niet gekend zijn, kunnen ze niet toegepast en doorgegeven worden.
Door dit gebied te verkennen en te integreren in de opvoeding van je kind, word je van betekenis.
Je geeft iets mee in je opvoeding waarvoor je kind eindeloos dankbaar zal zijn.
Mijn grootste wens is dat jij je als moeder ‘ten volle’ mag verbinden met je kinderen, je partner, je vrienden én dat jij ‘ten volle’ mag kiezen voor je eigen ontwikkeling. Zo kunnen jullie ‘samen’ ware rijkdom beleven.
Als je dit boek leest, is het een uitnodiging om een bepaald engagement als ouder op te nemen.
Ik ben dan ook heel gelukkig om in mijn praktijk veel ouders te zien die deze handschoen opnemen.
Jij kan kiezen of je dit boek verder wil lezen of niet.
Eens je het boek verder leest, neem je informatie op die iets in gang zal zetten. Het is op een onbewust niveau dat er iets verandert, wat zich nadien in de andere lagen zal tonen.
Wil je de deur van bewust ouderschap openen?
Stap voor stap wil ik dit pad helder maken. Er is hier geen tijdsdruk, er is geen haast bij. Sommige stukken heb je misschien al geïntegreerd, dan is het een herhaling. Andere stukken zijn misschien nieuw.

Het enige wat ik eerst nog wil benadrukken is dat een betekenisvolle moeder geen perfecte moeder is.
De betekenisvolle moeder is leerling op haar unieke manier. Zolang je hier op aarde leeft, ben je zowel leerling als meester van je kind.
Het is ook voor het eerst dat jij moeder bent van dit kind op deze plaats in deze bijzondere tijd. Het is goed om hierin mild te zijn naar jezelf.
Dit is de eerste en belangrijkste illusie die ik graag wil doorbreken: ‘De perfecte moeder bestaat niet’. Hierop komen we verder terug.
Zelf heb ik ook mijn fouten gemaakt als leerling en ik zal er beslist nog maken. Ik ben er wel van overtuigd dat ik ze steeds sneller zal doorzien en zal kunnen corrigeren. Het zorgt ervoor dat ik in verbinding kan blijven met mijn kind, hoe klein of groot dit ook mag zijn.
En dit is wat elke ouder wil! Voor deze bewustwording en groei kan jij nu zelf kiezen.0.2 Je kind spiritueel begrijpen

‘A mother and child reunion is only a motion away’
Paul Simon

Ieder kind dat hier op aarde komt is uniek. Het heeft een unieke energie en een unieke zielsmissie die zich in het leven hier op aarde mag ontvouwen.
Enerzijds heeft de ziel van elk kind besloten om iets ‘bijzonders’ naar de aarde te brengen: fijnere waarden, hogere trillingen die hun omgeving aanzetten tot evolutie. Er is immers in de natuur een continue toename van bewustzijn. Jij bent geboren met een iets hoger bewustzijn dan je ouders en jouw kind of kinderen hebben een hoger bewustzijnslevel dan jezelf waarnaar ze jou in liefde willen meenemen.
Veel mama’s voelen dit al terwijl ze zwanger zijn. Er doen zich gedurende de zwangerschap al situaties voor, waarin ze geneigd of verplicht zijn om op een andere manier naar iets te kijken. Ze voelen ineens dat een bepaald oordeel geen nut meer heeft; dat ze niet langer op die manier naar zichzelf mogen kijken. Het ‘verwachten’ kan bij beide ouders al iets in gang zetten van “Ben ik wel goed bezig?”, “Wil ik dit wel als ik een kindje heb?”. Ze vangen signalen op van het nieuwe wezentje dat op komst is. Een innerlijk groeiproces is reeds onbewust in gang gezet. Meestal zijn ze zich nog niet bewust dat ze nu al een stuk leerling zijn en het kindje hun meester, zij het op een ander niveau. Zelf heb ik dit als jonge moeder ook niet ten volle beseft. Nu weet ik heel goed welke stukken mijn kinderen bij mij in gang hebben gezet. En er zal nog veel zijn dat ik niet weet.
Anderzijds kiest het kind ervoor hier naar de aarde te komen om iets bij te leren, om te groeien op allerlei verschillende vlakken. Voor het besloot naar de aarde te komen, heeft de ziel eerst samengezeten met haar begeleiders en de taken bekeken die de ziel voor haar groei mag volbrengen. Welk karma krijgt het mee om af te werken en welke beperkende opvattingen mag het door ervaring transformeren? Welke patronen mag het doorbreken en voor welke nieuwe ideeën mag het kiezen?
De ziel heeft zelf gekozen hoe en langs welke weg hij wil leren.
Bijvoorbeeld: stel een ziel kiest om leiding te leren geven. De omstandigheden waarin dit thema kan uitgewerkt worden, kunnen heel verschillend zijn. De één kan geboren worden in een familie met een sterke leiderstraditie; een nieuwe vorm van leiderschap kan hier misschien gezaaid worden. Een ander kan geboren worden in een gezin waar iedere leiding ontbreekt of leiders beschouwd worden als autoriteiten. Er worden ouders gekozen die zullen zorgen voor de juiste omgeving en gepaste fysieke ervaringen om de kwaliteit te ontwikkelen.
Eens hier op aarde weet het kind niet meer waarom het hier gekomen is en het levenspad ontvouwt zich.
Vanuit vorige incarnaties brengt het kind al heel wat levenservaringen met zich mee. Misschien was jij er toen ook al bij, misschien niet. Ook deze vorige ervaringen spelen een rol bij de keuze van omstandigheden, cultuur, familie voor de volgende incarnatie, het nieuwe leven op aarde. Alles in het universum, over tijd en ruimte heen, is immers gericht op groei en evolutie.

Dit bevatten is niet eenvoudig, volledig begrijpen onmogelijk. Aan jou als bewuste ouder wordt nu wel gevraagd om je blik te verruimen. Ik nodig je dan ook uit om een andere bril op te zetten met een breder beeld, een dieper zicht.. en ‘anders’ te gaan kijken. Momenteel denk je misschien dat enkel het genetisch materiaal doorgegeven wordt en zo familietrekjes overgaan. Maar er is meer…
Als ik zelf iets niet begrijp, stel ik me telkens de vraag: “Wat is er nog meer dat ik niet weet?” Deze zoekende vragen hebben me geleid naar antwoorden waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Het heeft me geleid naar momenten van verwondering rond de ingenieuze samenwerking van het universum.
Voor mij als mama werd het in ieder geval duidelijk toen ik bij een vriendje van mijn zoon, amper tien jaar, opmerkte dat deze jongen alles over Egypte wist. Mijn oudste zoon pende als jonge tiener dan weer woorden neer in een gedicht of tekst om ‘u’ tegen te zeggen … Dit kon niet van één leven zijn.
Of de vriendin van me die haar ganse volwassen leven al op zoek is naar een cursus om schilderijen te restaureren en het talent bezit om gezichten te portretteren. Aan welke oude schilderscholen zou zij vroeger les gevolgd hebben? Ook bij mezelf herken ik van die thema’s, zoals kalligrafie, helende planten … De informatie pik je in dit leven moeiteloos terug op en je bouwt er gewoon op verder… Heb jij voor jezelf een vermoeden welke zaken jij al doorleefd hebt, wat jij onbewust als bagage uit het verleden hebt meegenomen?

Dit is ook zo voor jouw kind. Het is één mysterie. Het is nodig om enige afstand te nemen om ernaar te kijken. In de drukte van de dag merk je het vaak niet op.
Misschien wil je kind wel graag dingen uit elkaar halen en in elkaar steken. Schuilen er in een vorig leven ervaringen van een ontdekker? Wil hij ook in dit leven nieuwe constructies opzetten?
Hij heeft wellicht de omstandigheden zoals familie en cultuur gekozen waarin ruimte is om dit verder te ontwikkelen of om op een ander vlak door te groeien.
Dit is ook zo met bepaalde waarden. Misschien is je kind heel rechtvaardig en zal hij of zij het makkelijk opnemen voor de zwakken in de klas. Dit kan een waarde zijn waar zij of hij later in sociaal werk of engagement het verschil maakt.
Alles is ergens ontstaan. De wet van oorzaak en gevolg vertelt dat alles wat er nu groeit, ooit eens gezaaid is. De oorzaak kan al in een vorig leven liggen. Zowel positieve als minder positieve gedragskenmerken kunnen in een ander tijdperk gediend hebben of ontstaan zijn. Ook deze mogen nu gezien en herzien worden.
Als je dit nu weet, besef je nog meer dan anders dat jouw kind en ook jijzelf heel uniek zijn. Wat het kind wil in dit leven is uniek en voor elk kind anders. Laat ons daarom niet langer vergelijken met een ander of het kind een label meegeven. Het kind heeft net als jij een ziel, een Zelf. Het is een multidimensionaal wezen, dat heel wat informatie, vorming, kennis in zich meedraagt en deze op dit moment in tijd en ruimte verder wil ontwikkelen.
Dit betekent dat je je kind niet helemaal kunt kennen. Ook al denk je als ouder goed te weten wat je kind allemaal nodig heeft, je weet heel veel niet. Je handelt en denkt zo goed als mogelijk en elke dag is er mogelijkheid om bij te stellen. Je weet waar het pad begint, maar niet waar de tocht naartoe gaat, je hebt enkel te vertrouwen.
De wondermooie tekst van Kahlil Gibran zegt het zo mooi: “Uw kinderen zijn uw kinderen niet …”
Toen ik deze tekst de eerste keer las als jonge moeder moest ik best wel even slikken.
Als jonge ouder had ik er echt wel moeite mee…


Misschien vind je dit ook leuk :

Mamma Mia

Thijs Booij jr.

Verlangen naar waarheid

review:
*verplichte velden