Raadgevers en non-fictie

Jouw Schatkamer

Carin Vijfhuizen

Jouw Schatkamer

De uitdagingen van het balanceren in het alledaagse leven.

Uittreksel:

Voorwoord en synopsisToen ik in februari 2015 in Bahrein was, maakte ik een foto van het beeld van de parelduiker dat bij het museum staat . Bahreins waarde werd vroeger gevormd door de duikers die naar parels doken . Rond dat moment dat ik die foto maakte, overleed mijn vader . Als zijn begrafenistekst had hij als dominee ’de schat in de akker’ uit de bijbel gekozen .

Welk inzicht wilde het universum mij hier geven? Het samenvallen van die foto maken met die tekst uit de bijbel bevestigde de perspectieven die ik aan het ontwikkelen was . Namelijk, dat het leven gaat over het ontdekken van je schatten . Die ontdekte schatten kun je ontwikkelen en zo maak je jezelf van waarde . Het leven is een uitdaging omdat in elke ontdekte schat een tegenovergestelde zit . Het leren balanceren tussen die uitersten en dat proces leren waarderen, is het leven .

In dit boek ga je mee op ontdekkingsreis in de verschillende specifieke contexten van het alledaagse leven . In het leven gaat het niet om dé balans vinden, maar om steeds weer opnieuw een balans vinden, op elk moment van de dag en nacht . Het leven is leren balanceren door zelf leidend te zijn, richtingen te kiezen en anderen leidend te maken . Als je dat proces in je vingers krijgt, word je vanzelf een held .

Carin Vijf huizen, eind 2018

Voor jullie als ontdekkingsreizigers!
1.6 Overzicht van de hoofdstukkenElk hoofdstuk is een specifieke context van het alledaagse leven waarin we op ontdekkingsreis zijn om onze schatten te ontdekken, ontwikkelen en leren waarderen . We ontdekken dat het om waarde, waarden en waardering gaat en dat we moeten leren balanceren, dat is leiden en volgen tussen de uitersten van onze schatten .

In hoofdstuk 2 gaan we op ontdekkingsreis om via de persoonlijke ontwikkelingsfasen je eigen schatten te ontdekken, te ontwikkelen en te leren waarderen . Ik laat zien hoe je in elke fase aan je waarde spijkert en dat je jezelf authentiek maakt . Je stuurt zelf en er zijn anderen om van te leren en anderen kunnen weer van jou leren waardoor je hen leidend kunt maken .

In hoofdstuk 3 gaan we op ontdekkingsreis in de organisatie .
Ik werkte 27 jaar in organisaties in buiten- en binnenland . Ik laat zien hoe het een constant balanceren is tussen de organisatie en jezelf en hoe je in een organisatie kunt groeien .
Daarvoor zijn de schatten van ruimte, vertrouwen en goed leiderschap heel belangrijk .

In hoofdstuk 4 gaan we op ontdekkingsreis in de economie .
Het gaat over harde waarde en waarden . In de economie is het balanceren op uitgaven en inkomsten, op vraag en aanbod en op sociale zekerheid in systemen die balanceren tussen de uitersten van egoïsme en altruïsme .

In hoofdstuk 5 gaan we op ontdekkingsreis in de internationale wereld waar landen ook op ontdekkingsreis zijn .
De waarde van landen wordt niet versterkt door groepen uit te sluiten . Een land wordt sterker door samen te werken en elkaar te helpen . Het is balanceren tussen enerzijds samenwerken door elkaar te accepteren en anderzijds het overheersen door controle . We kijken naar landen waar ik werkte zoals de Palestijnse gebieden, Zimbabwe, Indonesië en Jemen .

In hoofdstuk 6 gaan we op ontdekkingsreis in religies en geloofsovertuigingen .
Bij het schrijven van dit hoofdstuk begreep ik de worsteling van mijn vader als dominee . Geloven gaat over het balanceren tussen de interpretaties van jezelf en die van een ander . In alle religies zijn universele schatten te ontdekken, maar ze zijn toch verschillend . Dat verschil komt door de interpretatie van mensen die onderscheidend willen zijn .

Hoofdstuk 7 is het resultaat van onze ontdekkingsreizen .
De nalatenschap is geen bewust resultaat, maar een spin-off, een onbedoeld bijproduct of consequentie (unintended consequence) van je ontdekkingsreizen . Wie waren jouw helden of schatten van wie je leerde en waardoor je zelf een held werd? Mensen worden helden vanwege hun waarde, hun authenticiteit en waarden en krijgen daarom waardering . Waarom waren onze ouders helden? Groot denkers waren ook helden met de interessante schatten die ze achterlieten . Ik ontwikkelde mijn visie op basis van mijn eigen levenservaringen en spiegelde dat aan de perspectieven van de groot denkers . In het leven gaat het om het bewust-zijn van je waarde, waarden en waarderingen . Het gaat om het compromis vinden tussen de uitersten door op elk moment opnieuw te balanceren .
Als je grip hebt gekregen op dat proces en dat hebt leren waarderen ben je vanzelf een tevreden held geworden . Dé balans vind je pas na je overlijden .

Formaat: 13,5 X 21,5
Pagina aantal: 236
ISBN: 978-3-99064-446-1
Publicatie datum: 05.03.2019
EUR 18,90
EUR 11,99