Narrow Escape

Narrow Escape

Ben Lassing


EUR 17,90

Formaat: 13,5 X 21,5
Pagina aantal: 254
ISBN: 978-3-99107-481-6
Publicatie datum: 28.09.2021
Een waargebeurd, openhartig relaas over een levensgevaarlijke hoge bloeddruk-crisis. Het (dag)boek gaat over het herstel en de ontwikkeling naar een meer spirituele inhoud van het leven, een ontdekkingstocht in de wereld van het paranormale.
Paranormaaltherapie
In oktober vorig jaar kreeg Else van een collega aangeraden eens
contact op te nemen met een paranormaal therapeut, omdat ze
toch eigenlijk op het eind zat van haar mogelijkheden van normaal
onderzoek en herstel van haar eigen klachten.
In 1991 was ze overvallen door borstkanker, welke met alle
voorhanden zijnde middelen succesvol is bestreden. Het lymfevocht,
de niersteen, de overgang… Overblijvende gevolgen van
de behandelingen.
Ze wilde daartoe een afspraak maken en het eens proberen.
Toen zij mij daarover sprak, raakte ik in verzet en werd boos door
mijn eigen scepsis en in de achtergrond toch wel misschien het
idee dat het toch wel goed kon zijn voor haar. Ik voelde me op
dat moment even hangen tussen twee werelden.
Mijn rationele instelling won het voor dat moment en ik besloot
dat ze dat het beste voor zichzelf kon beslissen. Wel was er
bij mij een idee dat je vreselijk moet uitkijken voor het archetype
van de ‘Gelderse Magnetiseur’, die je gelijk 40 sinaasappelen per
dag voorschrijft en veel water laat drinken en gauw ƒ 4.000,-
laat betalen…
Else ging in december 1998 naar Marjon, paranormaal therapeut.
Ze ging er alleen heen…
Toen ze weer terug was, had ze hele positieve ervaringen te
melden. Wel veel water drinken, omdat er mogelijk de volgende
dag een reactie kan komen en er moeten afvalstoffen uit het lijf
worden afgevoerd. Bepaald geen sinaasappelen-/geldcultuur!
Integendeel, het deed haar goed.
Na een viertal behandelingen werd de serie ruw onderbroken
door mijn crisis. In oktober van dit jaar hervatte ze de behandelingen.
Nadat ze twee keer was geweest, besloot Else het mij eens
94
te laten overwegen er ook gebruik van te maken… Ja, maar hoe
zit dat dan met de cardioloog? Wat zal die ervan vinden? Vragen
en onzekerheid doemden op aan m’n horizon…
Ik besloot het toch maar een ‘go’ te geven. Helpt het niet, dan
zal het ook niet schaden, dacht ik. Else zei dat het tenminste ook
nog moet ‘klikken’ tussen mij en Marjon. Ik ben benieuwd en
we wachten af wat er gebeuren gaat…
Eind oktober
Eerste afspraak bij Marjon. De praktijkruimte is op de zolder
en bestaat uit een behandeltafel en een bank. Sfeervol muziekje,
heel zacht op de achtergrond. Wat tekeningen van de loop van
de meridianen bij de mens en een kartonmodel van de menselijke
anatomie. Verder hangen er ook wat etherisch aandoende
afbeeldingen met indianen in vredelievende situaties.
Else ging eerst op de tafel en zo kon ik een beetje
de sfeer
proeven en contact leggen met Marjon. Een erg aardige en ‘open’
vrouw. Een nuchtere Noord-Hollandse. Ze heeft veel aandacht
voor de ander en empathie.
Ik raakte, terwijl ze met Else bezig was, direct met haar in
gesprek, want ik wilde er meer, zo niet alles over weten. Ze was
onder de indruk van mijn probleembeschrijving en zei dat ze
er vertrouwen in had er iets aan te kunnen doen. Op z’n minst
iets bij te dragen om te helpen mijn bloeddrukprobleem onder
de knie te krijgen, zo niet geheel proberen te herstellen. Nog
even over een aantal randverschijnselen gehad, zoals astrologie
en het gebruik van mineraalkristallen in je dagelijkse leven. Zelf
heeft ze een dochter die paranormaal begaafd bleek en daardoor
kwam ze er bij zichzelf ook achter paranormale capaciteiten te
hebben. Aangemoedigd door haar omgeving heeft ze het verder
tot ontwikkeling gebracht en is ze naast voetzoolref lexologe nu
ook paranormaal therapeut.
Wat me bij dit alles opviel was dat ze beslist niets zweverigs had;
eerder een soort van dankbaarheid dat ze door haar paranormale
95
eigenschappen kon helpen mensen te genezen. Marjon geeft zelf
aan niets van doen te willen hebben met zweverigheid. Verder
volgt ze een hbo-studie in haar vak. Het is het eerste curriculum
wat loopt aan het Johan Borgman College in Utrecht. Men
hoopt bij het voltooien van dit curriculum een erkenning van de
overheid te verkrijgen. Als je hoort hoe het vakkenpakket eruit
ziet, dan maakt dat een uiterst complete en waardige indruk.
Nu begon ik aardig benieuwd te raken wat een magnetiseringsen
polariteitsbehandeling met mij zou doen. Of ook: zou ik wat
meer uitzicht kunnen krijgen omtrent de ontstaansoorzaak …
Toen Marjon met Else klaar was, wendde zij zich tot mij persoonlijk
en nam de tijd om op mijn probleem in te gaan. Daarbij
viel me op dat ze ineens veel moest hoesten. Zelf gaf ze aan dat
ik veel energie uitstraalde en dat ze daar op zekere manier last
van had. Ze ging even weg om zich te hervinden, zodat ze even
later weer verder kon gaan.
Ik werd gevraagd op de tafel te gaan liggen; op de buik met
de armen langs het lichaam. Lekker ontspannen en afwachten
wat er te gebeuren stond. Marjon begon mijn lichaam te verkennen
door met de handen erboven aftastende bewegingen te
maken. De conclusie was vrijwel meteen dat het linkergedeelte
van de rug geheel geblokkeerd is. De spieren in dat gebied zitten
dan ook vast.
Ze legde me uit dat er over het linkerschouderblad een tweetal
meridianen lopen, die, als ze geblokkeerd zijn, garant staan
voor hoge bloeddruk… De energiestroom door het lichaam was
hierdoor ernstig belemmerd. Energie? Wat voor energie? Het
kwam wat onwezenlijk op me over, maar ik kon het tenminste
aanvaarden; wat het ook mocht zijn…
Hierop legde ze de handen achtereenvolgens op het hoofd; de
nek; het hartgebied; het miltgebied. Daarop werd met de handen
vanuit die plaatsen de energiestroom gestimuleerd. Ze bundelt als
het ware de door haar ontvangen energie en richt de stroom op de
te behandelen plaatsen in het lichaam. Dat heet dus magnetiseren.
Als ik nog twijfels had, dan waren die toch op slag verdwenen.
96
Op de plaatsen waar ze de handen hield, werd ik duidelijk een
gevoel van weldadige warmte onder de huid gewaar. En zo ging
dat maar door. Elke plek werd behandeld en het was een weldaad.
Al doende vertelde Marjon me dat ze voelde dat ik ook over bepaalde
specifieke gevoeligheden beschikte. Dat wist ik eigenlijk
niet van mezelf… Wel vroeger bepaalde ervaringen gehad die
leken op wat je zou kunnen omschrijven als heldervoelend of
-wetendheid en ooit eens het gevoel gehad dat ik tot op zekere
hoogte de dobbelstenen in een spel kon voorvoelen en enigszins,
in ieder geval vaker dan normaal, kon beïnvloeden.
De verklaring daarachter had ik dan weer uit een destijds
gelezen boekje over parapsychologie. De verklaringen van dergelijke
verschijnselen werden tegen het licht gehouden van de
kansrekening, welke dan aangeeft dat er eerst dan sprake is van
een parapsychologisch verschijnsel als de gebeurtenis structureel
vaker voorkomt dan logisch verwacht mag worden op grond van
die kansrekening. Deze specifieke gevoeligheden zouden dan nu
nog niet tot uiting kunnen komen vanwege die blokkade.
Verder, zo kwam in het gesprek naar voren, had ik het idee
af en toe in contact te zijn met mijn overleden moeder, althans,
zo werd het me door Marjon als mogelijkheid aangegeven…
Dat begrip ‘energie’ hield me nog bezig. Wat is het en waar komt
het vandaan? Je leest zo af en toe in een of ander horoscoopje in
de krant dat men het heeft over een energiestroom vanuit bijvoorbeeld
de planeet Mars. Wat een onzin denk je dan. Hoe kan dat
nou? In mijn technisch begrippenkader bestaat energie afwisselend
uit massa en dan weer uit een elektromagnetische trilling. Dit
wordt dan samengebracht in de wet ‘energie gaat nooit verloren’.
Het voert te ver om op deze plaats daarover uit te weiden…
Marjon merkte mijn vertwijfeling op en stelde voor een boek
aan mij te lenen waarin dit vraagstuk goed en haast rationeel beschreven
wordt. Hier en daar wordt gebruikgemaakt van formules
en dat spreekt haar niet zo aan, maar ze kon zich voorstellen dat
ik me daar wel thuis in zou voelen.
97
Marjon vond ook dat ze zich niet sterk genoeg achtte om mijn
totale problematiek in haar eentje te behandelen. Dus stelde ze
voor dat ik het beste ook naar een sjamaan kon gaan. Dat is iemand
die veel meer weet en kan op paranormaal gebied en weer
heel anders naar de persoon in kwestie kan kijken.
Weer schrik… Wat overkomt me nu? Iets in me zei toch
maar hierop in te gaan, wat het ook mocht zijn… Ik kreeg het
adres mee van deze sjamaan, in Amsterdam. Johan heet-ie. En ik
moest vooral niet vergeten ook een geluidsbandje van minstens
90 minuten mee te nemen, want hij zou mij een hoop kunnen
gaan vertellen.
Enigszins in verwarring, maar toch wel met een goed gevoel
verlieten we de praktijk van Marjon weer op weg naar huis met
de auto. Allebei voelden we ons weldadig loom en ik was nog
onder de indruk van al hetgeen ik gehoord en gevoeld had.
Merkwaardig toch… Ik als rationalist, toch wel goed in staat om
emoties te tonen, maar altijd bezig overal verklaringen voor te
zoeken. Zo sceptisch als ik eerst was, zo ‘om’ ben ik nu. Het was de
sensatie van de warmte die het deed bij mij, gecombineerd met het
goede en positieve gevoel daarover. De dag erop weer naar het werk.
’s Middags kreeg ik last van een soort stuwend en drukkend gevoel
in m’n hoofd. Ik schrok daar wel van en was ongerust, temeer
daar ik geen bloeddrukmeter bij me had om eventuele gevaarlijke
drukstijgingen waar te nemen. Absoluut nog geen vertrouwen in
het lijf! Ik heb me uiteindelijk ziek gemeld en ben anderhalf uur
eerder naar huis gegaan. Aardige collega’s, die vonden dat ik eigenlijk
niet alleen naar huis mocht gaan, maar begeleid moest worden. Ik
vond dat ik dat nog wel zelf kon overzien en de beschikking heb
over een mobiele telefoon voor eventualiteiten.
“Wel even terugmelden als je weer thuis bent hoor,” riepen
ze nog!
’s Avonds nog even Marjon gebeld om dat even te melden en
te vragen wat er aan de hand zou kunnen zijn. “Dat is vermoedelijk
de reactie op wat ik bij je teweeg heb gebracht. Stroming van
energie! Ik had je daar even voor moeten waarschuwen,” zei ze.
98
Het begin van de revolutie
Ik begon het van Marjon geleende boek1 te lezen. Bij het lezen
van de eerste alinea klapte ik gelijk al met een daverende dreun
tegen een muur… ‘Moet ik dit gaan lezen?’ vroeg ik me geschrokken
af. Het beschreef de situatie en aanleiding vanwaaruit
de schrijfster dit boek heeft geschreven. Een crisis, waarbij zich
ee n volledige afbraak van mijn persoonlijkheid voordee d met
daarop ee n versmelting met het goddelijk Licht, waardoor
op dat moment totale allesomvattende kennis ontstond…
Nou, daar kon ik het wel even mee doen.
Zij beschrijft een werkhypothese van het begrip ‘bewustzijn’.
Aan de orde komen alle begrippen rond energie, geestelijke fysiologie
en verschillen tussen de westerse en oosterse psychologie,
evenals het begrip incarnatie en de expliciete psychologische
misdaad, die de theologie met het algemeen christelijke geloof
uitgehaald heeft. Toch duurde het slechts één bladzijde om de
smaak te pakken te krijgen. Het boek liet me niet los.
Niet dat het zo vreselijk boeiend geformuleerd was, maar het
was de materie die zoveel stof tot nadenken gaf. Voortdurend
was ik in staat de abstracte denkmodellen te verwerken tot bij
mij herkenbare en goed voorstelbare situaties. Het was meer een
invulling van lege plekken in tot dan toe afgelegde denktrajecten
in mijn filosofische dwalingen. Het is tegelijk ook zo logisch dat
een mens uit meer lichamen bestaat dan alleen het stoffelijke.
Zonder hiervoor de exacte strekking te weten van reïncarnatie,
heb ik altijd al het gevoel gehad niet bang te hoeven zijn voor de
dood, in de wetenschap dat het hierna weer verder moet gaan.
1 Bewust zijn – Hoe krijg ik inzicht in mezelf en begrip voor anderen, door M.
Sickesz, Ankh Hermes, Deventer, ISBN 90-202-5446-4
99
Zeker als je beseft dat ik absoluut niet religieus ben en daar zelfs
expliciet afstand van heb gedaan toen ik veertien jaar was, lijkt
dat een bijzondere stellingname. Maar nu, na lezing van dat boek,
is het allemaal zo logisch en begrijpelijk. In zekere zin word je
weer religieus, maar nu alleen met betrekking tot jezelf.
De leefregel die ik zelf altijd al gehanteerd heb, werd hier ook
uitgebreid ten tonele gevoerd: doe nooit aan anderen wat jij niet
wilt dat anderen bij jou doen!
Ik moest er veel met Else over praten, wat me in mijn eigen
daaropvolgende gedachtespinsels tenminste één keer op een
waarschuwing kwam te staan dat het nu wel allemaal een beetje
zweverig werd…
Toen ik het boek gelezen had, begon Else eraan en die zei even
later dat het haar ook niet losliet. Merkwaardig toch… Het lijkt
er sterk op dat Marjon heeft ‘gevoeld’ dat ik precies dat boek op
dat moment in mijn leven nodig had. Ik besloot me nog tijdens
het lezen daarvan hierop aansluitend verder te ontwikkelen, temeer
daar er straks rekening dient te worden gehouden met de
ontwikkeling van mijn eigen paranormale mogelijkheden, wat
die ook mogen zijn. De tijd en ontwikkeling zullen het leren.
Sjamaan
Het begrip ‘sjamaan’ hield me nu bezig. Op het internet gezocht
naar informatie daarover. Het blijkt te gaan over personen die het
vermogen hebben zich te begeven in verschillende werelden en de
mens te bezien in alle zeven fysiologische verschijningsvormen.
Sjamanen staan heel dicht bij de natuur. Zij zijn oorspronkelijk
afkomstig uit de indianenbeschavingen en vervulden daar de
functie van medicijnman. Deze eigenschappen zijn erfelijk overdraagbaar,
volgens de informatie, maar ook wel verkrijgbaar na
een diepgaande crisis, hetzij geestelijk of traumatisch lichamelijk.
Hieronder kan je, denk ik, ook die eerste alinea van het boek
Bewust zijn plaatsen.
100
Verder had ik een sterke behoefte met veel mensen erover
te praten in aangepaste diepgang, net naar gelang die persoon
er voor open stond. Op het werk was een collega die daar heel
natuurlijk op reageerde. Later bleek dat zijn partner paranormaal
begaafd is en hij vond het allemaal niet zo verontrustend…
“Merkwaardig toch hoe jouw benadering is… Altijd maar verklaringen
zoekend. Te rationeel. Vertrouw er maar op en laat het
maar gebeuren…,” zei hij.
Dat was voor mij het signaal me er inderdaad in vertrouwen
aan over te geven. Ik zie wel wat er gaat gebeuren…
Afspraak gemaakt met Johan op 3 november 1999.

Misschien vind je dit ook leuk :

Narrow Escape

Debby Heyninck

Achter de muur

review:
*verplichte velden