Biografie, politiek en geschiedenis

Blunders van regering en parlement & mismanagement bij het ABP in de periode 2008 - 2014

Dr. Ir. Egbertus Deetman

Blunders van regering en parlement & mismanagement bij het ABP in de periode 2008 - 2014

Regering en parlement hebben zóveel kapitaalbeschermende maatregelen aan de pensioenfondsen opgelegd, dat indexatie onmogelijk wordt. Daarbovenop lopen de uitvoeringskosten bij het ABP dusdanig uit de hand, dat uitbetalen van de pensioenen in gevaar komt.
Formaat: 18 X 27
Pagina aantal: 54
ISBN: 978-3-99048-102-8
Publicatie datum: 29.10.2015
EUR 11,90

Hoogtepunten