Autoren

Mohammed S. Nasrullah

Mohammed S. Nasrullah (1943) werd geboren in Nickerie, Suriname. Hij heeft in Nederland informatie- en communicatietechnologie gestudeerd aan de TU Delft en vervulde een functie als diplomaat bij de NAVO in Brussel. Hij is gehuwd en vader van drie kinderen.
In zijn debuut "Het Engelenboek" vertelt hij dat de islam een godsdienst is van vrede, orde en gezagsverhoudingen. Heden ten dage worden in het westen helaas stemmen gehoord die mensen moeten doen geloven dat de huidige terroristische activiteiten inspiratie vinden in de Koran. In dit boek laat hij zien dat deze veronderstelling van sommigen geheel misplaatst is.
Hij draagt dit boek op aan alle mensen die dromen van een gelukkige en rechtvaardige wereld.

Publicatie:

Hoogtepunten