Autoren

Karel Johannes Ledoux

Karel Johannes Ledoux (pseudoniem voor drs. Theo Oudkerk Pool, geb. 1932 - Amsterdam). Opleidingen Nederlands; Onderwijskunde en Leerpsychologie. Werk als docent Nederlands en Onderwijskunde. Heeft als onafhankelijk deskundige aan grote landelijke projecten vorm en inhoud gegeven, o.a. de Volwasseneneducatie - Open School. Hij is gehuwd en heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. Schrijven was / is altijd al zijn grootste passie. Van 1958 tot 2008 educatieve werken, onder meer drie taalmethoden basisschool (Wolters-Noordhoff, 1963-1975-1995); project Didactische Analyse; Onderwijskunde (Thieme). Nu was het tijd voor een roman die al enige tijd in zijn hoofd zit: Oom Edward - In memoriam. Vanaf 2009 het gladde pad van het schrijven van romans betreden. Als eersteling bij Uitgever Novum Publishing OOM EDWARD - IN MEMORIAM.

Publicatie: