Autoren

Jannie Boerema

Jannie Boerema (1946) is schrijver/journalist en beëdigd tolk-vertaler Engels en Drents. Naast het schrijven houdt ze zich onledig met het organiseren van tentoonstellingen en in het verlengde daarvan is ze etaleur geworden. Ze heeft een directe verbinding met de Drentse taal en cultuur. Publiceerde vijf dichtbundels, schreef een sprookjes boek voor volwassenen en vertaalde Agatha Christie, William Shakespeare en Oscar Wilde in het Drents. Was actief bij het samenstellen van ‘Stoelendaans’, een Drents boekenweek geschenk, ‘Signalen uit een Purperland’ (het Drents Burgemeestersboek) , beide uitgaven van het Drentse Boek en afgelopen zomer (1915) verscheen onder haar redactie de ‘Kunstroet’, een combinatie literatuur en beeldende kunst en daarmee een speciale uitgave van het Drents Literair Tijschrift ROET.

Publicatie:

Hoogtepunten