Autoren

Jan Hoekstra

Na in het onderwijs werkzaam te zijn geweest heeft de auteur zich geheel toegelegd op kerk-historische studies. Deze publicatie is het resultaat van zijn poging de betekenis van de reformatie voor onze tijd te verhelderen.

Publicatie: