Autoren

Ir. Gerard Gerritse MA

Gerard Gerritse werd op 5 juni 1931 geboren in Dordrecht, als oudste van een gezin met vijf kinderen. Vader Gerrit Gerritse was architect en kunstschilder. Gerard trad in de voetsporen van zijn vader en volgde de studie Bouwkundig Ingenieur. In verband met ziekte van zijn vader nam Gerard in 1956 zijn eenmanspraktijk over. Al snel volgden grote opdrachten, voornamelijk in de sfeer van zorgcomplexen en ziekenhuizen. In 1996 trad Gerard uit de directie en had hij tijd om zich te verdiepen in zijn oude fascinatie: de natuur in de ruimste zin. Hij was altijd al geïnteresseerd in natuur- en menswetenschappen. In 2000 begon hij daarom met een studie Wijsbegeerte aan de EUR, afgesloten met een mastergraad in filosofie in 2006. Daarna maakte de nieuwsgierigheid een bocht naar antropologie en samenlevingsproblemen. Uit een intensieve zelfstudie kwam het manuscript voor Heeft de mensheid een kans? tot stand. Daarin wordt getracht de huidige problematiek van de mensheid te begrijpen in relatie met haar lange voorgeschiedenis. Gerard Gerritse werd in 1994 benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij woont tegenwoordig in Zierikzee, is getrouwd en heeft twee dochters.

Publicatie: