Autoren

Christiaan Thierens

Christiaan Thierens is in 1952 geboren in Sint-Niklaas in België. Hij studeerde letteren en wijsbegeerte. Als managementconsultant begeleidde hij organisaties en personeel in hrm-kwesties (personeel en arbeid). Thierens speelt en beluistert graag muziek, maar zijn grote passie is toch het schrijven; al vanaf zijn vijftiende produceert hij gedichten, verhalen, romans en essays. Zelf omschrijft hij deze ‘noodzaak’: “Schrijven is mijn tweede natuur; ik wil de moderne mens confronteren met mijn denkbeelden en aan het denken c.q. twijfelen brengen.” Zijn bundels zijn in feite filosofische ‘cases’ waarmee hij uiteindelijk de verbetering van de mens en de wereld beoogt. Parva Mundi is Thierens’ vijfde boek. Eerder publiceerde hij Perpetuum Malum (2018), Cras Tibi (2019), Novum #5 (2019) en Het Ongebeuren (2020).
Thierens woont momenteel in Oostende en is ongehuwd.

Publicatie: